Trình bày ảnh để đóng con dấu và khóa

Máy đóng đai thép

Ảnh cho con dấu đóng đai thép 19 mm có logo

Ảnh cho con dấu đóng đai thép 25 mm có logo

Ảnh cho con dấu đóng đai thép 32 mm có logo

Máy đóng đai PET

Ảnh cho máy đóng đai 13 PET

Ảnh cho máy đóng đai 16 PET

Ảnh cho máy đóng đai 19 PET

Đóng đai con dấu từ máy bán tự động

Hình ảnh cho con dấu đóng đai thép của máy bằng cách sử dụng thép phế liệu

Ảnh cho máy đóng đai pp từ phế liệu thép

Máy đóng đai dây phức hợp

Ảnh cho máy khóa 13

Ảnh cho máy khóa 16

Ảnh cho máy khóa 25

Ảnh cho máy khóa 32

Máy kẹp niêm phong đóng đai PP

Ảnh cho máy đóng đai pp tự động

Ảnh cho máy bán tự động của kẹp đóng đai pp

Ảnh cho máy tự động đóng đai pp mở clip với các điểm bên trong

 

Nhận báo giá bằng cách viết vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi vui lòng nhấp vào hộp chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn!)