Trọng lượng của mỗi con bọ sắt đóng đai PET

trọng lượng của -13 mm- con dấu đóng đai vật nuôi

Trọng lượng của mỗi con bọ sắt đóng đai PET 100

 

trọng lượng của con dấu đóng đai vật nuôi -16 mm-

Trọng lượng của mỗi con bọ sắt đóng đai PET 000

 

trọng lượng của con dấu đóng đai vật nuôi -19 mm-

Trọng lượng của mỗi con bọ sắt đóng đai PET 000

 

Nhận báo giá bằng cách viết vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi vui lòng nhấp vào hộp chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn!)