Please call +86 18621323471 send us email
zjaska@163.com send message by Apple phone ! Send message by Android phone! page two how to buy the machine of-strapping clip-and strapping buckle

 

We have new customer from Paraguay who asked for air carco shipping and he needed the machine badly for producing -strap clips- for his customer's order

 Máy đầu tiên đến Paraguay bằng đường hàng không

Chúng tôi có một khách hàng mới đến từ Paraguay, người đã yêu cầu vận chuyển bằng đường hàng không và anh ấy rất cần máy để sản xuất con dấu đóng đai cho đơn đặt hàng của khách hàng.

machine of PET-strapping clip-

Máy đóng đai PET đầu tiên được chuyển đến Nga

Chúng tôi có nhiều liên hệ người Nga hỏi về máy đóng đai và máy đóng đai PET

PET strappign seal machine

Lần thứ hai máy đóng dấu PET được chuyển đến Malaysia

Các khách hàng Malaysia là một trong những khách hàng đầu tiên đặt hàng máy làm con dấu PET và thép của chúng tôi.

machine of PET strapping seal

Máy thứ ba của con dấu đóng đai PET được vận chuyển đến New Delhi, Ấn Độ 

Chúng tôi ngày càng có nhiều khách hàng Ấn Độ mua máy đóng đai PET và máy đóng đai thép

Vui lòng bấm vào tin tức khác để biết thêm tin tức cập nhật Bọ thép, bọ gai, bọ pp, bọ PET, bọ U

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hoặc Kiểm tra bản đồ thế giới cho tất cả khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn muốn biết thêm
Vui lòng gửi email cho chúng tôi
[email protected]

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi vui lòng nhấp vào hộp chống thư rác

trong trang tiếp theo, cảm ơn!)

 

🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀 

Process of how to buy the machine Clilck to read the guide page for how to buyIf you want to buy please follow the processPlease check the machines of-strapping clip-and buckle We will answer all the questions related  to  buying machine You are the customer and will servce you as full heart as  we can! contact us now! I am Colin Wang in charge of exporting the machines of strapping clp and buckle. If you prefer social media please add me the main social media Please add my WhatsApp to your list Please add my facebook messenger to your list Contact me by twittwer please ! Please add my telegram to your list Send me your photo, drawing, or even samples which you want to produce! your drawing of clip seal of strapping

your photo  of clip seal of strappingyour sample of clip seal of strapping