Đặc điểm kỹ thuật và tỷ lệ máy để đóng đai con dấu và khóa

Máy đóng đai thép

Đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai thép

Máy đóng đai PET

đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai PET

Máy đóng đai bán tự động

Đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai thép bán tự động

Máy đóng đai dây phức hợp

đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai khóa 13

đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai khóa 16

 

đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai khóa 19

 

đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai khóa 25

 

Máy kẹp niêm phong đóng đai PP

Đặc điểm kỹ thuật cho máy kẹp niêm phong đóng đai nhựa PP price of machine of pp-strapping clip-and clip

Đặc điểm kỹ thuật cho máy đóng đai PP (điểm dập nổi)

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi vui lòng nhấp vào hộp chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn!)