Cách thay đổi khuôn cho kích thước khác cho máy thắt đai polyester dệt thoi

Cách thay đổi khuôn cho kích thước khác cho máy thắt đai polyester dệt thoi

 

Đây là video hướng dẫn cách thay đổi các khuôn cho các kích thước khác nhau ( độ dày của dây)

 

 

phần một

 

phần hai

 

một phần ba

 

phần bốn

 

 

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết một vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi, nhấp vào hộp Chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn bạn!)