Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Poly -strapping clip- machine and its steel coil materials are shipping to Algeria444

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy sản xuất bọ sắt để đóng đai Polyplastic được chuyển đến Algeria

 

Máy được test sau khi lắp khuôn 13 và 16

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết một vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi, nhấp vào hộp Chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn bạn!)