Máy đóng đai bọ sắt polyplastic đã được chuyển đến Ecuador hai lần

 

.chúng tôi có khách hàng gửi cho chúng tôi mẫu cho những con dấu đóng đai đó

ba con dấu trên có thể được làm trong cùng một máy

 

Khách hàng đã đặt hàng máy sản xuất con dấu đóng đai nhựa Poly ở Mỹ Latinh

 

 

Đọc thêm về nó sau khi xem video

 

 

+++++++++++

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết một vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi, nhấp vào hộp Chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn bạn!)