Thay đổi tấm lõi và đánh bóng máy cắt cho máy kẹp PP

Có tấm lõi ở trung tâm của máy, rất quan trọng trong việc hỗ trợ hình thành các clip và tấm chắn

hầu hết các áp lực mỗi lần.

Trong trường hợp tấm lõi cần thay đổi, vì vậy có video minh họa để làm theo

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Các câu hỏi thường gặp

 phần nào của máy cần được thay đổi nhiều nhất trong lần đầu tiên?

 

Một máy có thể sản xuất nhiều loại kẹp dây PP không?

 

Can one machine produce both double fold and single fold -strapping clip-s?

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi vui lòng nhấp vào hộp chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn!)