Một máy có thể sản xuất nhiều loại bọ sắt đóng đai PP không?

Ví dụ:

Khách hàng muốn làm ba
Kẹp nhựa PP trong
một máy bằng cách thay thế
hình thành cùng nhau

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Câu hỏi thường gặp

Bộ phận nào của máy cần được thay thế lần đầu? how to change the core plate parts and polish the cutter when necessary for PP strap clip machine

 

Một máy có thể sản xuất nhiều loại kẹp giữ PP không?

 

 

 

Nhận báo giá bằng cách viết vài từ dưới đây!

 


 


 

 

 

 

(sau khi gửi vui lòng nhấp vào hộp chống thư rác

trên trang tiếp theo, cảm ơn!)