Composite đóng đai khóa máy làm 25 mm đã được cài đặt ở Ấn Độ

Sau khi chúng tôi báo giá cho khách hàng của mình với báo giá của 13 máy móc dây đeo 16 19 và 25 mm, khách hàng của chúng tôi đã chọn

Máy Buckle-25-mm là máy đầu tiên được sản xuất và vận chuyển đến xưởng của họ và sau đó

Họ kiểm tra nó với một kết quả khả quan, họ sẽ đặt hàng nhiều máy móc hơn để sản xuất khóa.

 

 

 

 

 

 

 

Video cho máy thử khóa - 25 mm